כותרת משנה כותרת משנה כותרת משנה

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שנכנס לתוקף בפאריל 2017, מהווה שינוי של כללי המשחק מהיסוד בכל האמור ביכול אדם לשלוט על גורלו במצב בו יהיה לא כשיר כן בעתיד.

תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן

תמונה לבחירה

עוד טקטס- תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שנכנס לתוקף בפאריל 2017, מהווה שינוי של כללי המשחק מהיסוד בכל האמור ביכול אדם לשלוט על גורלו במצב בו יהיה לא כשיר כן בעתיד.

תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן

רשלנות
רפואית

תביעות סיעוד

נזקי גוף

יפוי כוח מתמשך

דילוג לתוכן