אחד משני עיקריו של המשפט המונע הינו ביקורת אסטרטגיה.

קביעה והיצמדות לאסטרטגיה, משפטית, עסקית, כלכלית, ארגונית וכד', הינו כלי בלעדיו אין בעולם העסקים, ובכלל.

עם זאת לכל אסטרטגיה יש נקודות "פג תוקף" בהן יש לשקול אותה מחדש ואף להבנות אותה מחדש בהתאם לתמונת המצב והערכת המצב העדכנית.

חלק בלתי נפרד מהערכת המצב, בניגוד לתמונת המצב, הינו ביקורת אסטרטגיה, מושכלת לעצמה, שתפקידה לבקר מראש את הכשלים האפשריים, החשיפה לסיכון והאתגרים בהם יכולה למצוא את עצמה האסטרטגיה לא רק בנקודת הזמן בו היא נקבעת או נבחנת אלא ביחס לטווחי הזמן הקצרים והבינוניים.

ביקורת אסטרגיה שכזו מבוססת, בתוך המשפט המונע שפותח על ידי עו"ד רם א. גמליאל על ארבעה עיקרים:

  • הבנייה שונה של תמונה המצב והערכות המצב לנתונים הניתנים לפירוק ובחינה עצמאית.
  • שימוש במודלי הערכה וצפייה מתחום תורת המשחקים על מנת לאתר את נקודות הכשל האסטרטגיות.
  • תקיפת האסטרטגיה תוך יצירת הערכות שיקול הדעת, הרציונאלי והסובייקטיבי, של השחקנים האחרים.
  • איתגור בעלי התפקידים ומתן פתרון מושכל ומראש לחשיפה לסיכוני האסטרטגיה.

המשפט המונע מונחה גישה אג'ילית (זמיש בעברית ו-Agile באנגלית) מתוך הבנה כי בעולם של היום תכנון אשר לוקח זמן רב משמעו אי-קבלת החלטה בזמן שמשמע זה יצירת חשיפה לסיכון עצמאי ולעיתים אף חמור מקבלת החלטה על יסוד מידע חלקי.

דילוג לתוכן