ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש יחסית, שנכנס לתוקף באפריל 2017, שמשנה מהיסוד את כללי המשחק. לראשונה המחוקק נותן ביד כל אדם כשיר את היכולת לתכנן את מצבו המשפטי ולנהל את ענייניו לפי הדרך שהוא מעוניין להתוות ועל ידי האנשים שהוא מעוניין שיפעלו בשמו.

באמצעות ייפוי כוח מתמשך יוכל כל אדם לקבוע עבור עצמו מהו השלב שבו הוא יהיה זקוק לסיוע בקבלת החלטות וביצוע פעולות משפטיות, באילו תנאים ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, מי יבצע עבורו את הפעולות ולהשאיר הנחיות לגבי רצונו לעתיד.

למעשה המחוקק מאפשר לכל אדם להכין לעצמו כבר היום "תוכנית מגירה" ליום סגריר ולמנות לעצמו "ממלא מקום" (מיופה כוח) שיוכל לבצע במקומו כל פעולה שיקבע, באופן שיתווה מראש, גם אם מצבו הבריאותי או הנפשי, הזמני או הקבוע, לא יאפשר זאת בעתיד.

חשוב לדעת, ייפוי כוח רגיל, ואף ייפוי כוח נוטריוני (למעט מספר חריגים לפעולות ספציפיות כדוגמת ייפוי כוח בלתי חוזר להשלמת פעולה במכר מקרקעין) פג תוקפם ברגע שהאדם עצמו אינו כשיר עוד לבצע את הפעולה בעצמו.

זו יכולה להיות תאונה, מחלה, ניתוח, מצב נפשי, התחלה של מחלות זקנה כאלצהיימר או דמנציה או כל מצב אחר שיפגע בכושרו של האדם לקבל החלטות עבור עצמו – לעיתים באופן שלא יחזור ולעיתים באופן זמני.

בדיוק לרגעים מסוג אלו זקוק כל אחד מאיתנו לאותה "תוכנית מגירה" אשר ב"יום פקודה" תכנס מיידית לפעולה כך ש"ממלא המקום" אשר בחרתם לעצמכם יוכל להיכנס, כמעט מיידית, לנעליכם ולהמשיך מאותו המקום בו הדברים נעצרו – בהתאם לדרך שהתוותם מראש וזאת עד לרגע בו תוכלו לחזור ולנהל את עניינכם בעצמכם.

החלופה היחידה הקיימת (והיחידה שהיתה קיימת עד היום) היא מינוי אפוטרופוס – הליך בפני בית-משפט, לא קצר ולא תמיד יעיל, בו ממונה האפוטרופוס לאדם שאיבד את כשרותו.

מדובר בהליך בפיקוח גבוה של בית-המשפט והאפוטרופוס הכללי במסגרתו האדם מאבד את כשרותו המשפטית והאפוטרופוס נכנס בנעליו כאשר האפוטרופוס מחליף את שיקול דעתו באופן מלא ובפיקוח קפדני של בתי-המשפט והאפוטרופוס הכללי.

ייפוי הכוח המתמשך, בניגוד לאפוטרופסות, הוא כלי מתקדם ובעל גמישות רבה יותר אשר נועד להיכתב ולהתחשב בדיוק ברצונות האדם כפי שקבע אותם מראש – החל מבחירת מיופה או מיופיי הכוח, היכולת להחליפם או לבטל את ייפוי הכוח, ההנחיות לגבי דרך פעולתם ואף העמדת פיקוח מטעם האדם על הפעולות שיבוצעו.

לא פחות חשוב מכך הרי שבניגוד לאפוטרופסות כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף לא שוללת, שלעצמה, את הכשרות המשפטית של האדם. 

באמצעות ייפוי כוח מתמשך יכול כל אדם, שעורך ייפוי הכוח התרשם כי הוא "מבין בדבר" (קרי: כשיר מספיק כדי להבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך שהוא מבקש להעניק), למנות את הקרובים לו להיות מיופי כוח עבורו ולייצג את רצונו מול הרשויות, המוסדות, הבנקים וכל גוף אחר אם ימצא את עצמו במצב של  במצב של אי כשירות לעשות זאת בעצמו.

דילוג לתוכן