ישנן מחלות המשאירות את האדם בחוסר כשירות זמנית אך כרונית.

לאורך רוב הזמן האדם כשיר ומסוגל לקבל החלטות ולפעול עבור עצמו אך לתקופות, החוזרות מעת לעת, הוא מוצא עצמו נעדר כשירות משפטית או יכולת מספקת.

דוגמה לכך הינן מחלות נפש מסויימות המגיעות לכדי צורך בהעלאת מינון התרופות או אישפוז, מחלות כרוניות אחרות השוללות את כושר קבלת ההחלטות ואף מצבים שבהם האדם רוצה להגביל את עצמו או "להעביר את שרביט ההחלטות" באופן זמני לאיש אמון מטעמו.


עד היום לא היה כלי של ממש לטיפול במצבים מסוג זה מלבד לפתוח בהליך משפטי בכל פעם מחדש למינוי אפוטרופוס זמני – דבר שאינו פשוט ופעמים רבות לא מגיע במועד – או ויתור לחלוטין על הכשרות המשפטית ומינוי אפוטרופוס קבוע.
ייפוי הכוח המתמשך נותן פתרון מצויין בדיוק למצבים מסוג זה.

לא רק שבייפוי הכוח המתמשך קובע מייפה הכוח את התנאים בהם ייכנס ייפוי הכוח לתוקף לדוגמא: אישפוז, המלצה של מטפל/ אדם קרוב שאינו מיופה הכוח או איש מקצוע אחר יכולים להוות חלופות אפשריות) אלא גם מתי תוחזר אליו השליטה וייפסק ייפוי הכוח ויחזור "אל המגירה".
באופן זה יכול האדם לשמור על שליטה מירבית בחייו כאשר הוא כשיר ולהעביר את הטיפול בענייניו לאיש/ אנשי אמונו כאשר אינו כשיר בלבד.

דילוג לתוכן