עריכת ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס יכולים להיעשות ולהיחתם רק בפני עו"ד שהוסמך לכך כדין על-ידי האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח רפואי ניתן לאשר גם בפני גורמים נוספים ואולם ישנה עדיפות לערוך אותו כחלק מייפוי כוח מתמשך גם בענייני רכוש ועניינים אישיים, או כמשלים לו, על מנת לתת פתרון מלא לכל המצבים שעלולים להתעורר במצב של אי-כשירות, זמנית או קבועה.

כלים משפטיים חשובים אלו, שנועדו לשמור על רצונו ועצמאותו המקסימאליים של האדם גם כשלא יהיה כשיר לקבל החלטות, נערכים באמצעות טופס מקוון, המעודכן ישירות במערכות האפוטרופוס הכללי (בקישור מאובטח על ידי הכרטיס החכם של עורך-הדין המוסמך בלבד).

למרות, ואולי דווקא, מכיוון שמדובר בטופס אחיד ובשאלות קבועות מראש, מתן התשובות והפתרונות הינו החלק שדורש את מלוא תשומת הלב, החשיבה והייעוץ.

בשלב הראשוני על עורך-הדין שהוסמך לערוך מסמכים אלו להתרשם כי הפונה "מסוגל להבין בדבר", משמע: עורך את המסמכים מרצונו החופשי והאמיתי ומבין את משמעותם. מאחר ומדובר בהתרשמותו של עורך-הדין (אשר יכול להיעזר בחוות-דעת מומחה רפואי אם מתעורר ספק) יש בכך פתח רחב, ולכך כיוון המחוקק – לאפשר גישה רחבה יותר לאמצעים אלו מזו שנהגה בעבר.

משכך אנו מאפשרים לפצל את הפגישה לעריכת המסמכים לשתי פגישות (ואם יש צורך בכך אף יותר):

  • פגישה ראשונה בה אנו עומדים על יכולת מייפה הכוח לערוך את המסמכים ולאחר מכן הכנת טיוטא בה עוברים על הנושאים השונים, רצונות מייפה הכוח ומענה על שאלותיו, כאשר בסופה של פגישה זו מגבשים מתווה עקרוני לרצונותיו של מייפה הכוח אל מול הפתרונות האפשריים והמיטביים. את הטיוטא הזו לוקח איתו מייפה הכוח להמשך התייעצות ככל שיש לו צורך בכך.
  • לאחר מכן נקבעת פגישה שנייה במהלכה עורכים את הטופס ומעדכנים אותו, בזמן אמת, באתר האפוטרופוס הכללי. לפגישה זו יגיעו גם כל מיופיי הכוח אשר יעברו עם מייפה הכוח על פרטי ייפוי הכוח, יקבלו את ההסבר הן לגבי מהותו והן לגבי חובותיהם ויחתמו על ייפוי הכוח.
  • חשוב לציין כי כל אחד ממיופיי הכוח יתבקש לחתום על כתב ויתור על סודיות של מיופה כוח לאפוטרופוס הכללי לבדיקת כשירותו לשמש כמיופה כוח. עוד על מסמך זה ראו כאן.

אנו מקפידים להתאים הן את הפגישות והן את המסמכים להבנתו ולרצונו של מייפה הכוח ונותנים מענה מיוחד לבעלי מוגבלויות או צרכים מיוחדים וכאשר נדרש יודעים להגיע אל מייפה הכוח (בביתו, במוסד בו הוא מאושפז ואף בבית-חולים) לעריכת המסמכים.

אנו מקדישים תשומת לב רבה לדיסקרטיות הייעוץ ומעניקים למייפה הכוח סביבה נטולת לחצים, אינטרסים או השפעה, ככל הניתן, להורות כצו מצפונו.

חשוב לציין כי לאחר שייפוי הכוח נחתם ומופקד לא ניתן "לעדכן" (לשנות הוראות, להוסיף או לגרוע מיופיי כוח וכד') אלא בדרך של ביטול ייפוי הכוח שהופקד ועריכת ייפוי כוח מתמשך חדש.

דילוג לתוכן