מצב רפואי לא פשוט הינו דבר שיכול לקרות לכל אדם, בכל רגע ולאו דווקא בקשר למצבו הבריאותי הכללי.

תאונה, מחלה, אירוע לבבי או מוחי, מצב נפשי, ניתוח בהרדמה שדורש טיפול נוסף תוך כדי והתדרדרות פתאומית כולם יכולים להביא למצב שבו המטופל אינו בהכרה או אינו יכול להביע את רצונו.

על פי החוק, למעט בטיפולים מצילי חיים, לא ניתן לתת טיפול רפואי או לבחור בין חלופות טיפול שונות מבלי לקבל הסכמה מדעת של המטופל עצמו (קרי: הסכמה על יסוד הבנה אמיתית של המטופל את מצבו, ההליך, סיכוניו, חלופותיו והשלכותיו).

בניגוד לדעה הרווחת, במצב של חוסר יכולת של המטופל לתת הסכמה מדעת אין "מקבל החלטות חלופי אוטומטי" – כולל לא בני משפחה מדרגה ראשונה ואף לא בן/ת זוג.

בכל אחד המצבים האלו יכול ויידרש אישור מיוחד למתן טיפול רפואי (שאינו מציל חיים) ואז עלול להיווצר עיכוב בהענקת הטיפול הרפואי וקבלת ההחלטות.

בדיוק למצבים מסוג זה יכול אדם לערוך ייפוי כוח רפואי ולהעניק לאדם (אחד או יותר) מטעמו ייפוי כוח לתת את ההסכמה, או את הסירוב, לטיפול – בתנאים אותם קבע מראש.

ייפוי כוח רפואי יכול להיערך כמסמך עצמאי או כחלק מייפוי הכוח המתמשך שאדם משאיר ל"יום פקודה".

ייפוי כוח רפואי הינו סוג של "תוכנית ביטוח" מפני מצבים רפואיים בלתי צפויים על מנת שרצונו של האדם יישמר והטיפול בו ייעשה בהתאם להנחיותיו גם אם הוא לא יוכל להביע את רצונו באותו זמן.

חשוב להדגיש כי ייפוי כוח רפואי אינו כולל את ההנחיות המיוחדות הכלולות לפי חוק החולה הנוטה למות אבל הינו רחב דיו על מנת להתמודד עם רוב העניינים הדחופים שעלולים להתעורר.

למעשה ייפוי כוח רפואי מחליף את הצורך במינוי אפוטרופוס לגוף תוך קיצור ההליך וכניסת ייפוי הכוח בזמן ובפרוצדורה קצרים יותר, על פי רוב, ומבלי שיהיה צורך לפנות לבית-המשפט בדחיפות לצורך כניסתו לתוקף.

במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות החליף ייפוי כוח זה את ייפוי הכוח מכוח חוק זכויות החולה וכיום הוא היחיד שיכול להינתן.

ייפוי כוח רפואי, כמו ייפוי כוח מתמשך גם אם אינו חלק ממנו, דורש הפקדה ואולם גם אם לא הופקד בתוך שנה מעריכתו עדיין יהיה לו תוקף ובלבד שיופקד במועד זה.

כאשר עורכים ייפוי כוח מתמשך רפואי יש לשם לב ולהתאים את הוראות ייפוי הכוח לצרכים של מייפה הכוח:

  • הוראות אישיות לכניסה לתוקף.
  • הוראות אישיות לפקיעת תוקף.
  • הנחיות מקדימות למיופה הכוח.
  • הנחיות מיוחדות: לדוגמא פסיכיאטריה (יש לשים לב שניתן לכלול הוראה מיוחדת וספציפית בדבר אישפוז פסיכיאטרי על דעת מיופה הכוח וזאת לעד 48 שעות).
  • כמובן שיש לשמור על איזון בין הרצון לתת הנחיות ספציפיות ובין שיקול הדעת והגמישות שיש להשאיר למיופה הכוח.

על הפרוצדורה של מתן ייפוי כוח רפואי (כחלק מייפוי כוח מתקדם או בנפרד) ניתן לקרוא כאן.

דילוג לתוכן