כיום אפוטרופוס יכול להנחות מי יחליפו היה ולא יוכל לבצע את תפקידו בעתיד

אדם יכול להיות אפוטרופסו של אחר אם מכוח הורות על ילדיו הקטינים ואם מכוח צו למינוי אפוטרופוס (ילדים או קרובי משפחה בעלי מוגבלויות, הורים מבוגרים הדרושים באפוטרופסות וכד').

אפוטרופוסים מכהנים שדואגים מה יקרה ביום שלא יוכלו לבצע את תפקידם יכולים להפקיד מסמך הבעת רצון ובכך להנחות, תחת המגבלות בחוק, מי יהיה האפוטרופוס אחריהם. 

אם עד תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפטרופוסות ניתן היה לעשות כן בצוואה בלבד (קרי: רק לאחר לכתו של האפוטרופוס לבית עולמו) הרי שמסמך הבעת רצון מאפשר קביעת המחליף באפוטרופוסות גם במצב של היעדר כשירות של האפוטרופוס (מצב בו ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף לדוגמה) ולא רק במקרה של פטירה.

בחירת האפוטרופוס המחליף יכולה לסייע בשמירה על אורח החיים של האדם, סביבתו, רצף האפוטרופסות ועוד.

אומנם פעמים רבות הבחירה תהיה בכל מקרה בבן משפחה (וגם אז נקיבה בשמו של האדם הספציפי יכולה למנוע ויכוחים וריבים בתוך המשפחה).

עם זאת לעיתים, משיקולים של אורחות חיים או תפיסת עולם, יעדיפו ההורים או האפוטרופוס אדם שאינו "משפחה" במובן הרגיל אלא קרוב יותר לתפיסת עולמם (בחזקת "טוב שכן קרוב"), כך ולדוגמא:

  • אנשים אשר בחרו אורח חיים שונה מזה של משפחתם (חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה, טבעונים וכד') ואשר רוצים לשמר את אורח החיים של ילדיהם גם לאחר לכתם (בין השאר על מנת לצמצם את הטלטלה שיעברו הילדים).
  • בני זוג חד-מיניים שלא השלימו הליכי אימוץ של ילדיהם.
  • הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים אשר יזדקקו לאפוטרופוס כל חייהם ורוצים להנחות לגבי זהות האפוטרופוס אחריהם.

מדובר בבשורה של ממש לאוכלוסיות רבות ובפרט כאשר האפוטרופוס מעדיף במינוי אדם ספציפי בשל סיבות של אורחות חיים, טיפול מיטבי, מניעת סכסוכים בתוך המשפחה, אידאולוגיה ועוד.

במסגרת המסמך יכול האדם לנקוב בשמות של מועמדים חליפיים, קרי: לנקוב בשמם של מספר מועמדים (שהסכימו לכך כמובן) כך שאם אחד מהם לא יוכל לכהן (מכל סיבה שהיא: אי-כשירות, חוסר יכולת, חזרה מההסכמה, פטירה וכד') יעמדו מועמדים אפשריים נוספים מטעם הממנה.

חשוב להדגיש כי מסמך הבעת רצון לא מחייב את בית-המשפט אשר ימנה את האפוטרופוס אך נועד להנחות את בית-המשפט כך שבית-המשפט יבחן מדוע אין להיעתר לבקשה ולא מדוע יש למנות דווקא את האדם הספציפי ואם לא ייעתר למבוקש יעשה זאת מטעמים מיוחדים שעליו לציין (ובראשם אי כשירות של ממש לאפוטרופוס המבוקש).

יש לציין כי ברגע שלילד יש שני הורים (או 2 אפוטרופוסים חוקיים לבגיר) ואחד חס וחלילה אינו יכול להמשיך בתפקידו, ההורה  הנותר הוא זה שימשיך לשמש כאפוטרופוס, כמובן בהנחה שהינו כשיר.

דילוג לתוכן