לכל אדם ייתרון בליווי, מקצועי ואסטרטגי.

לאורך השנים ליווה עו"ד רם א. גמליאל שורה ארוכה של בכירים הן בהקניית והטמעת כישורי ניהול והן בליווי אסטרטגי, מקצועי ומשפטי שוטף על מנת לעזור ולחדד נקודות מסויימות, להוות זווית ראיה חיצונית, ואסטרטגית, ואף בלשמש כ"קיר הדהוד" עבור הבכיר לפי הגישה הסוקרטית.

מטרת הליווי הינה להוות כלי שימושי, זמין ומשמעותי בידי הבכיר, כחלק מארגז הכלים הרחב שלו, כ"מכפיל כוח".

בנוסף מלווה עו"ד רם א. גמליאל בכירים בעיתות משבר (אישי או של העסק) מתוך ראייה רחבה ואסטרטגית אשר שוקלת את מכלול השיקולים הנדרשים על מנת לסייע להגיע לחוף מבטחים באופן הטוב ביותר, האובייקטיבי ביותר ותוך שיקולי צמצום החשיפה לסיכונים עתידיים.

דילוג לתוכן