פעילותה של עמותה דומה לפעילות כל עסק כאשר לאלו מצטרפים הדגשים המיוחדים הנדרשים לניהול עמותה ואשר דורשים תשומת לב מיוחדת.

בפני כל עמותה עומדות שאלות חשובות שיש לתת עליהן דגש על מנת למנוע נזקים עתידיים שמקורם באי-הכנה מראש, וביניהם:

היבטים של תקנון העמותה והתנהלות הוועד המנהל;

הסכמי העסקה של העובדים ונהלי כ"א;

  • ניהול מתנדבים;
  • שאלות ביטוחיות;
  • גיוס וניהול כספים;
  • התקשרות עם ספקים;
  • התנהלות כספית מסודרת;

ועוד.

מעבר לכך מלווה עו"ד רם א. גמליאל מלווה עמותות גם בתכנון אסטרטגי של פעילות העמותה ובכלל זה מוביל, כאשר הדברים אפשריים, גם הקמת חברות כלכליות עבור העמותות או מציאת אפיקי הכנסה פסיביים על יסוד נכסים קיימים על מנת להתמודד עם בעיית התמעטות ותנודתיות התרומות.

דילוג לתוכן