אחד האתגרים הקשים ביותר לעמותות הינו הצורך המתמיד בגיוס תרומות, הן לצורך ההוצאות הקבועות והן לפעילויות מיוחדות.

הישענותן של עמותות על תרומות עלולות להביא את העמותות ל"תקופות בצורת" בהן זרם התרומות, גם הקבוע, יורד באופן שעלול לסכן את המשך פעילותה של העמותה, בכללותה או בחלקים מפעילותה.

לשם כך על עמותה לשקלל את צעדיה באופן שיאפשר לה לייצר הכנסה פסיבית, קרי: הכנסה שאינה תלויה בהישענות על תרומות.

שימוש בנכסים קיימים של העמותה (נכסים ממשיים או נכסים רעיוניים) יכול לייצר לעמותה אפיק הכנסה מסוג זה שיכול לכסות חלק, ואף את כל, ההוצאות הקבועות של העמותה ובכך לאפשר לה לנתב את התרומות באופן מושכל יותר ואף לשרוד תקופת משבר או חסר בתרומות.

מתוך בחינת האפשרויות השונות של כל עמותה ניתן לבחון באם אפיק הכנסה זה צריך להיות מנוהל מתוך העמותה או שיש הצדק להקמת חברה כלכלית עבור העמותה שתאפשר הרחבת הפעילות העסקית למען העמותה.

היכולת לייצר הכנסה פסיבית אינו נחלת עמותות גדולות ועשירות בלבד ולמעשה כל עמותה בעלת פעילות ממשית צריכה לשקול את האפשרויות העומדות לרשותה על מנת לייצר אפיק תזרימי נוסף להחזקת פעילותה.

עו"ד רם א. גמליאל מלווה עמותות מזה שנים ארוכות, לרבות בייעוץ אסטרטגי, ומסייע בחשיבה ליצירת אפיק הכנסה פסיבי עבור עמותות.

דילוג לתוכן