לעמותה מרכיבי פעילות אשר זהים לחברה או עסק כאשר מאפייניה המיוחדים דורשים התייחסות מיוחדת.

משכך כל עמותה צריכה ליווי משפטי שוטף על מנת לטפל בענייניה השונים, ובכללם:

  • תחום דיני ויחסי העבודה.

עמותה אשר מעסיקה עובדים הינה מעסיק לכל דבר ועניין ומשכך עליה לנהל את כוח-האדם שלה כדין ומתוך מודעות לכל חובותיה החל משלב ראיונות העבודה, קליטת העובד, הסכם העסקה, נהלי העסקה תקינים ועד להפסקת ההתקשרות.

למרבה הצער עמותות רבות אינן מודעות לכל חובותיהן, פעמים רבות מתוך אי מתן תשומת לב וקבל ייעוץ מתאים, ומוצאות את עצמן נתבעות בבתי-הדין לעבודה לאחר מכן.

  • התקשרויות חוזית.

לעמותות צורך מתמיד בהתקשרויות חוזיות הן מול ספקים והן מול מקבלי שירותים שונים. הסכמים אלו צריכים להגן על האינטרסים האמיתיים של העמותה בכל התקשרות כשזו – לעיתים רבות בראייה רחבה ומתוך תשומת לב מיוחדת לתחום הפעילות הספציפי של העמותה.

  • ממשל תאגידי וניהול תקין.

עמותה, אפילו יותר מחברה פרטית ודומה מיותר לחברה ציבורית, חייבת לשמור על מנהל תקין – הן חוקית והן כגוף התנדבותי שפועל למען הציבור.

קביעת נהלים ברורים ושיטות עבודה תקינות ופיקוח על אלו הינם המפתח להבטחת תקינות פעילות העמותה.

  • ניהול מתנדבים.

ניהול מתנדבים הינו פן ייחודי בפעילות עמותות וצריך להיעשות בתשומת לב מיוחדת ומתוך צמצום חשיפת העמותה לסיכונים שונים.

  • ניהול מכרזים.

עמותות מוצאות את עצמן, פעמים רבות, מתחרות במכרזים שונים, לעיתים אל מול חברות מסחריות, לפעילויות שבגרעין מהותן.

נושאים אלו, ונוספים, צריכים לקבל מענה משפטי, הן בזמן אמת והן בתכנון ארוך טווח ורציף.

מעבר לפתרונות המשפטיים, וכחלק מתפיסת העולם רב-הכלית של המשרד, הרי שלייעוץ המשפטי נלווים גם ייעוץ אסטרטגי, ניהול הסיכונים המשפטיים וצרכי הפעילות הייחודית של העמותה.

לעו"ד רם א. גמליאל ניסיון רב בליווי עמותות ובמתן מענה מהיר ובזמן אמת.

דילוג לתוכן