הקמת עמותה וניהולה דומים מאוד להקמת עסק חדש. מומלץ לקרוא את המאמרים בפרק העוסק בליווי סטראפיסטים ועסקים בהקמה באתרנו על מנת להשלים את התמונה.

עם זאת לעמותה הדגשים הייחודיים שלה אשר צריך לשים אליהם לב ואשר חייבים לקבל ביטוי, ובכללם:

  • מסמכי ייסוד העמותה.

יש להקפיד על ניסוח ברור הן של מטרות העמותה, דרכי פעילותה והגשמת מטרותיה כאשר מחד מומלץ לשמור על בהירות וחדות המטרות ומאידך על גמישות מקסימלית. בדומה לניסוח הסכם מייסדים בחברה, ואפילו יותר מכך, יש להגיע לתאום ציפיות בנושאים החשובים והמהותיים על מנת למנוע חילוקי דעות עתידיים אשר עלולים לפגוע, בסופו של דבר, בפעילות העמותה.

  • תקנון העמותה.

מומלץ להתאים את תקנון העמותה למטרותיה על מנת לאפשר שימור פעילותה לאורך זמן והשארתה במסלול הנכון. בדומה לניסוח תקנון חברה יש להגן על האינטרסים החשובים של העמותה בתקנונה.

  • קביעת נהלים וממשל תאגידי.

עמותה, אפילו יותר מחברה פרטית ודומה מיותר לחברה ציבורית, חייבת לשמור על מנהל תקין – הן חוקית והן כגוף התנדבותי שפועל למען הציבור.

קביעת נהלים ברורים ושיטות עבודה תקינות ופיקוח על אלו הינם המפתח להבטחת תקינות פעילות העמותה.

  • הבנה של סביבת הפעילות.

עמותות רבות, אשר נפתחות לתועלת הציבור, מתבססות על מייסדים אשר כל רצונם בעשייה למען הציבור ולא תמיד הינם בעלי הניסיון העסקי הנדרש למניעת טעויות בהתנהלות העמותה כגוף משפטי. מומלץ לעיין במאמרים בדבר צעדים ראשונים בניהול עסק וכן לקחת את אנשי המקצוע הנכונים – בהתאמה הנכונה לפעילות עמותה.

 

לעו"ד רם א. גמליאל ניסיון רב בליווי עמותות ובסיוע בעיצוב מסמכי הייסוד שלה, קביעת דרכי פעילות הוועד המנהל ושמירה על האינטרסים העקרוניים של העמותה.

דילוג לתוכן