דרך ניהולו של משבר הינה קריטית ויכולה להשפיע לא רק על המשבר עצמו אלא גם על הסתעפויות, מיידיות ועתידיות, שלו.

אומנם לידע והייעוץ המשפטי חשיבות רבה בניהול משבר אך יש צורך גם בניתוח אסטרטגי, ניהול סיכונים והבנה עסקית על מנת לתת ראייה רחבה ופתרון כולל לבעיה.

ג'ון פ. קנדי אמר פעם: " הסינים משתמשים בשתי משיכות מכחול על מנה לאיית את המילה 'משבר'. משיכת המכחול הראשונה מייצגת את המילה 'סכנה'; השנייה את המילה 'הזדמנות'. במשבר היה מודע לסכנה – אבל הכר גם בהזדמנויות ".

פעמים רבות במהלך ניהולו של המשבר ניתן לא רק לצמצם את החשיפה לסיכונים השונים (הקיימים והעתידיים) או לצמצם את הנזקים הנובעים ממנו, אלא שפעמים לא מעטות אף ניתן למנף את המשבר ותוצאותיו על מנת להפוך את המשבר למנוע צמיחה – ככזה הפותח אפשרויות והזדמנויות חדשות ופועל לצמיחה ומיקסום הפוטנציאל המלא.

ניהול משברים על ידי משרדנו נעשה תוך שילוב כל היכולות של המשרד, בתחומי האסטרטגיה, ניהול הסיכונים והייעוץ המשפטי, יחד עם אנשי מקצוע נדרשים בתחומי אפיקי הפתרון ומתוך ניתוח כלכלי- רציונאלי, רחב ככל האפשר הן של המשבר והן של מטריצת הסתעפויותיו והשלכותיו.

אנו מבינים כי בטיפול במשבר, לזמן יש משמעות מכרעת, ולכן פועל המשרד על פי פרוטוקולים מהירים במיוחד מבלי להתפשר על איכות העבודה, המקצוענות והמקצועיות ותוך שימוש במגוון הכלים והאפשרויות העומדות בפנינו – ציבורית, תקשורתית, משפטית ועסקית.

דילוג לתוכן