הסכם אינו רק, ואף לא בעיקר, מסמך משפטי.

הסכם חייב להיות, קודם כל, "מדריך למשתמש" (manual) של הצדדים לקיום העסקה או ההתקשרות ביניהם ומשכך צריך לשקף, בשפה פשוטה וברורה, את מהלך הביצוע ולא רק נוסחאות משפטיות סבוכות, פעמים רבות מנותקות הקשר או צורך.

מעבר לכך ההסכם הינו אחד מכלי ניהול הסיכונים היעילים ביותר וצריך לצפות גם הפרות (לרבות הפרות כדאיות) של ההסכם מצד שני הצדדים, לגדר ולתחום את הסיכונים ולצמצם את החשיפה לסיכון.

משכך חלק חשוב של ההסכם חייב לצפות פני עתיד ולנהל את הסיכונים האפשריים, והסבירים, באופן ממשי ונרחב.

ומעל הכל, הסכם חייב להיות מסמך חי, מקצועי וישים.

אם אינכם מבינים את משמעות הסעיפים שבו או את דרך ביצועם – סביר ומשהו בהסכם או בהסבר על ההסכם פגומים.

כאשר אנו באים לנסח הסכם אנו מתחילים מהפן היישומי. אם הצדדים לא יעגנו את דרך ביצוע ההסכם הרי שהסתברות הפרתו, במכוון או מתוך פערי ציפיות, תעלה באופן משמעותי.

כאשר אנו באים לנסח הסכם עבור לקוח אנחנו, קודם כל, מנסים להבין את הצרכים האמיתיים שלו, נקודות הכשל האפשריות והמענה הראוי לאלו.

גם ללוחות הזמנים בניסוח הסכם יש חשיבות רבה ואנו פועלים במטרה לגבש את ההסכם בקבועי זמן קצרים ויעילים ככל האפשר.

דילוג לתוכן