תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שנכנס לתוקף בפאריל 2017, מהווה שינוי של כללי המשחק מהיסוד בכל האמור ביכול אדם לשלוט על גורלו במצב בו יהיה לא כשיר כן בעתיד.

תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן

ייפוי כוח מתמשך

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס

מסמך הבעת רצון

דילוג לתוכן