האתיקה המקצועית של עורכי-הדין הינה הנר שאמור להנחות את עורך-הדין בהתנהלותו מול לקוחותיו, הצד השני, חבריו למקצוע, בית-המשפט ובכלל.

חובותיו (המקצועיות, החוקיות והאתיות) של עורך-הדין כלפי לקוחותיו, ולעיתים אף כלפי צדדי ג', עלולים להביא לפגיעה באלו והפרתם עלולה לגרור הליכים – אזרחיים ומשמעתיים כאחד.

יש לשים לב כי הנזק, ברוב המקרים, יעלה על שכר-הטרחה שגבה עוה"ד במקרה הספציפי ולא תמיד יהיה זכאי עוה"ד לפיצוי מלא בגין כל נזקיו (ובפרט נזקי מוניטין, מקצוע, מינויים עתידיים, השעיית או שלילת הרישיון ועוד).

המשרד מייעץ, פעמים רבות בשיתוף פעולה עם גורמי מקצוע מובילים בתחום זה, לעורכי-דין הנתקלים בשאלות ובעיות בתחום האתיקה המקצועית והרשלנות המקצועית.

בשנים 2008-2015 שימש עו"ד רם א. גמליאל  כבא-כוח ועדת האתיקה של לשכת עורכי-הדין במחוז תל-אביב והמרכז וייצג את הוועדה בדיונים משפטיים, בכל הערכאות, בתיקים סבוכים ביותר.

בשנים 2015-2020 שימש עו"ד רם א. גמליאל כחבר ואב בית-דין בבית הדין המשמעתי של מחוז תל-אביב.

דילוג לתוכן