בשנים האחרונות מסתמן תהליך של גידול הן בשימוש בתביעות לשון הרע והן בסכומים הנפסקים לא רק במישור ביחסים שבין פרטים אלא, ובעיקר, כתביעות בגין פגיעה במוניטין, "שיימינג" עסקי, שימוש לרעה באמצעות צדדי ג', פגיעה במוניטין אישי ועוד.

לתביעות מסוג זה 2 פנים:

  • הגנה לגיטימית על אינטרס עסקי או פרטי.
  • שימוש לרעה כתביעות השתקה.
 

בשני המקרים בתי-המשפט מייחסים חשיבות רבה להליך ופוסקים סכומים ריאליים, ואף מרתיעים, כנגד הצד שפעל שלא כדין (הן כנגד הצד שהוציא לשון הרע אך גם כנגד הצד שנאלץ להתמודד עם תביעת השתקה).

בניהול תביעת לשון הרע חשוב לתכנן באופן קפדני את אסטרטגיית הפעולה שכן תביעת לשון הרע עלולה להיות חרב פיפיות אשר תנצח קרב אך תפסיד את המלחמה העיקרית וזאת תוך מתן משקל משמעותי לשיקולים ההיקפיים, ליתרונות שיכולים לצמוח כתוצאה מההליך אך גם לסיכונים הכלולים בהליך לשון הרע (לשני הצדדים), ניהול הסיכונים ושקילת מירב השיקולים על מנת שלא למצוא את עצמכם "מופתעים" (בעיקר עקב תכנון לקוי) לאחר הכניסה אליו.

דילוג לתוכן