נכס יהיה, פעמים רבות, הרכישה היקרה ביותר שתעשו ובין החשובות ביותר בחייכם. לכל נזק, אי-התאמה או ליקוי בנכס או בתהליך הרכישה/ מכירה יכולות להיות השפעות שמגיעות לעשרות ומאות אלפי ש"ח ואף למעלה מכך אם בעלות ישירה ואם בירידת ערך הנכס.

תביעות הקשורות בנדל"ן וליקויי בנייה יכולות להסתעף למקרים שונים ונבדלים זה מזה וביניהם:

  • ליקויי בנייה הניתנים לתיקון ושהקבלן מסרב לתקנם;
  • ליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון או כאלו שלאחר התיקון משארים ירידת ערך הנכס;
  • חוסר התאמה;
  • רשלנות מקצועית של גורמי המקצוע בשלבי הרכישה/ מכירה;
  • פגמים נסתרים והסתרת מידע חיוני בעסקה;
  • ביטול עסקאות על ידי הרוכש;
  • עסקאות סותרות וביטול העסקה על-ידי המוכר;
  • תביעה כנגד ערבויות היזם/ קבלן;
  • תביעות ביחס או בשל התחדשות אורבנית;

ועוד ועוד.

ניהול תביעה בגין נכס או ליקויי בנייה מצריכות ניהול מקצועי, בליווי מומחים מתאימים, תוך הבנה מעמיקה של התהליכים הספציפיים הנוגעים למקרה וניהול אסטרטגיה רחבה לניהול התיק.

דילוג לתוכן