ניהול הליכים לפירוק חברה או פשיטות רגל הינה מהלך סבוך ורגיש הרבה יותר מניהול תיק ליטיגציה רגיל, הן כאשר מייצגים את החייב או החברה המתפרקת והן בייצוג הנושים.

הליכי חדלות פירעון דורשים מקצועיות רבה ויכולת לקבוע אסטרטגיות פעולה מקיפות וארוכות טווח מחד אך מנגד יכולת גמישות מחשבתית ואסטרטגית רבה על-מנת להגיב בזמן אמת להתפתחויות הרבות הקיימות בהליכי חדלות פירעון.

מפאת רגישות ההליכים, הן לחייב או החברה המתפרקת אך גם לנושים, הרי שיש צורך ממשי לנהל את ההליך תוך תשומת לב רגישה לאינטרסים ולעמדות של הלקוח ולהגשמת מטרותיו בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי.

דילוג לתוכן