השימוש לרעה, או שימוש ללא הסכמה, בקניין רוחני עשוי להסב לבעל הזכויות נזק רב כאשר לבעל הזכות היכולת לתבוע גם ללא הוכחת נזקיו סכומים אשר יכולים להגיע (בפסיקה בפועל) לאלפי ועשרות אלפי ש"ח לכל הפרה (ללא הוכחת נזק) ואף למעלה מכך אם יוכח הנזק מחד או הרווח למפר מאידך.

כמובן שמעבר לפיצוי הכספי יכול בעל הזכות לדרוש גם צווים אופרטיביים למניעת שימוש, הסרה ועוד לשם שמירה על זכויותיו המלאות.

זכויות קניין רוחני כוללות בתוכן מגוון רחב של זכויות ובכללן:

  • זכויות יוצרים;
  • זכויות מבצע;
  • זכויות במדגם;
  • זכויות בפטנט;
  • זכויות בסוד מסחרי.

ועוד.

ניהול הליך זכויות יוצרים צריך להיעשות מתוך קביעת אסטרטגיה ויעדים ברורים כמו גם מתוך בחירה בין מסלול הוכחת הנזק לפיצוי כללי ללא הוכחת נזק ואיתור מלוא ההפרות.

למשרדנו ניסיון רב שנים בהליכים מסוג זה.

מהן זכויות יוצרים ומהן ההגנות ליוצר

קניינו הרוחני של בעל עסק

האם לקניין רוחני יש ערך

דילוג לתוכן