תביעות רשלנות מקצועית, בין אם מדובר בתביעות כנגד עורכי-דין ובין אם מדובר בכל בעל מקצוע אחר, הינן תביעות שעיקרן הנזק שנוצר ללקוח עקב רשלנותו של איש המקצוע או אי-עמידתו בסטנדרט הנדרש או המקובל בתחומו.

כעיקרון מבחן "איש המקצוע הסביר" (לכל תחום בתחומו) הינו המבחן המנחה – אך לא רק.

חובותיו של איש המקצוע (עו"ד, רו"ח, קבלנים, סוכני ביטוח ועוד) כלפי לקוחותיו, ולעיתים אף כלפי צדדי ג', עלולים להביא לפגיעה באלו, אם בנזק כספי ואם בנזקים שקשה לאומדם.

במקרים של הפרת החובה של עורכי-הדין וגרם נזק זכותו של הניזוק לעמוד על מלוא נזקיו.

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים בגין רשלנות מקצועית והתנהלות שאינה עומדת בדרישות החוק, הכללים וחובת הנאמנות והמסירות ללקוח על מנת להשיב ללקוח הנפגע את שהגיע לו מלכתחילה.

דילוג לתוכן