המדינה צריכה להעביר מסר נגד עסקים שפוגעים במשרתי ה

25/04/17
השימוש ב"גזרים" בלבד והרעפת פרסים על מעסיקים הגונים אינו מספיק. על המדינה להרתיע את המעסיקים שמתנכלים למשרתי המילואים. כדי לעודד העסקה הוגנת של משרתי מילואים צריך ענישה הולמת. הצעה חדשה מביאה תיקון לחוק חיילים משוחררים שייתן כלים טובים יותר לאכיפה ולהרתעה למען המשרתים.

בימים אלו אני מקדם מול חברי כנסת הצעה לתיקון נוסף בחוק חיילים משוחררים שייתן כלים טובים יותר לאכיפה ולהרתעה למען המשרתים. בין השינויים שמרכיבים את הצעת החוק: הרחבת הגדרת העבירות על חוק חיילים משוחררים, כך שיכללו כל פגיעה בתנאי עבודתו של המשרת עקב שירותי במילואים, ולא רק פיטורים. איסור פיטורי עובדים גם ב-30 הימים שלפני שירות מילואים. אין כל סיבה, הגיונית, חוקית או מוסרית, שעובד יצא לשירות מילואים כשמכתב פיטורים בידו. יש לאסור בחוק להפעיל לחץ על משרת מילואים להשתמט משירות. איסור פגיעה בתנאי העסקתו, קידומו, תגמולו ובזכויות הסוציאליות של המשרת במילואים, רק כיוון שלא הסכים לשנות את מועד השירות. יש לקבוע פיצוי של עד 75 אלף שקלים ללא הוכחת נזק לטובת משרת מילואים שנפגע על-ידי מעסיקו בשיעור דומה לפיצוי הניתן לפגיעות אחרות בעובדים, ובנוסף לכל פיצוי אחר המגיע לו. מניעת התקשרויות מעסיקים שיתנכלו למשרתי מילואים עם משרדי הממשלה. יש למנוע ממעסיקים שהפלו משרתי מילואים לרעה להשתתף במכרזים ולשמש כספקים של המדינה.

עו"ד רם א. גמליאל בטור דעה ב-Ynet.
דילוג לתוכן